RSS

Category Archives: اشعار دیگران

خدا همینجاست. در این نزدیکیست…

تجلی گه  خود  کرد  خدا  دیده ما را        در  این  دیده درآیید و ببینید خدا را

خدا  در دل سودازدگان است ، بجویید       مجویید   زمین   و  مپویید  سما  را

بلا  را  پرستیم  و  به  رحمت بگزینیم        اگر دوست پسندید، پسندیم بلا را

طبیبان  خداییم  و  به  هر درد دواییم        بجایی که بود درد ،  فرستیم دوا را

ببینید   در  مرگ  و  ز مردن   مگریزید        که  ما  باز  نمودیم  در  دار شفا را

حجاب رخ مقصود ، من و ما و شمایید        شمایید  ببینید  من و ما و شما را

حکیم صفای اصفهانی

 

Posted by on آذر ۱۳, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment

مهر کردند و دهانش دوختند ….

آن که را اسرار حق آموختند                    مهر کردند و دهانش دوختند

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment

قطره دریاست …

قطره دریاست اگر با دریاست     ورنه او  قطره  و  دریا  دریاست

 

Posted by on تیر ۱۸, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment

جهان انسان شد و ….

جهان انسان شد و انسان جهانی      از  این  پاکیزه تر  نبود  کلامی

شبستری

 

Posted by on خرداد ۱۷, ۱۳۹۱ in اشعار دیگران

Leave a comment
 
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.